Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2010

ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΥ

Τόσα έχουν γραφτεί για την δημοκρατία και τα κοινά που έχουν καταντήσει γραφικά. Σκοπός αυτού του χώρου είναι να βάζει σε δοκιμασία τους θεσμούς και τες δημοκρατικές αρχές αλλά και να παρατηρεί τα τεκταινόμενα εν αυτή...